Förskolans och fritidsverksamheten bedrivs utifrån rådande styredokument samt lagstiftsning. Styrelsen har även den vissa riktlinjer uppsata för föreningens arbete. För mer information se nedan: