Välkommen

Fårö förskola och fritids har sedan 2010 drivits som ett föräldrakooperativ. Verksamheten är sen start belägen i en del av Fårös gamla västra skola.


Både förskolan och fritidsverksamheten arbetar med större åldersblandade grupper och mindre grupper där de möter barnen efter deras intressen och behov. Den pedagogiska dagliga verksamheten utspelar sig både i ute och inne miljö och utgår från verksamheternas styrdokumnet samt barnens intressen. Maten lagas främst av närproducerade och ekologiska produkter. 

 

Den pedagogiska verksamheten drivs av de anställda pedagogerna. Förskolans huvudman är en styrelse som består av föräldrar från medlemsfamiljerna. Varje termin organiseras en arbetsdag och medlemsfamiljerna har också städveckor varje år.