Förskolans förhållningsregler

  • Förskolans öppettider styrs av barnens grundscheman. Som tidigast öppnar förskolan 6:00 och stänger 18:00. Vill ni göra schemaändringar och meddela alltid en i personalen. Schemaändringar skall meddelas 2 veckor innan. Meddela alltid om någon annan än föräldrarna skall hämta barnet.


  • Se till att det finns ombyten på förskolan. Gärna 2 hela uppsättningar. Kläder efter väder, höst, vinter och vår är det bra med flera lager.


  • Vid frånvaro på grund av sjukdom eller ledighet ska detta meddelas senast 8:00 samma dag.


  • Vid sjukdom skall barnen vara hemma.  Barnet ha varit feberfritt i minst 1 dygn. Vid magsjuka symtomfritt i 2 dygn och syskon stannar hemma.

  • Friskanmälan görs senast 14:00 dagen innan.